Hľadať

Kategórie

VýrobcoviaPROFIMA SK s.r.o.
Šarišský Štiavnik 7
09042
Tel: +421910958768
e-mail: profima@profima.sk

IČO: 50644963
DIČ: 2120419510
IČ DPH: SK2120419510

 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 33821/P

 Bankové spojenie:

Finančný ústav: Prima banka Slovensko

Č. účtu: SK49 5600 0000 0025 3783 3001
SWIFT: KOMASK2XKontakty:

0910 958 768

info@naradiestroje.sk

profima@profima.sk
www.naradiestroje.sk

 

 

 

Dozor a dohľad:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596