Hľadať

Kategórie

VýrobcoviaElektrocentrály Sú tu 139 produkty.

Elektrocentrály
Výber elektrocentrály.
Niektoré zariadenia potrebujú podstatne vyšší nábehový prúd ako priebežný prúd pri bežnej prevádzke. To musí byť vzaté do úvahy pri výbere elektrocentrály. Z toho vyplýva stupeň minimálneho výkonu pre typ zariadenia, ktoré si želáte.
Odporový výkon (synchronické motory) napr.: vŕtačky, brúsky, vysávače, atď. Stupeň minimálneho výkonu = celkový výkon zariadenia x 1,5.
Indukčný výkon (nesynchronické motory) napr.: chladničky, mrazničky, práčky, atď. Stupeň minimálneho výkonu x 3,5.
Neprerušované zdroje prúdu, fluorescenčné a výbojové osvetlenie. Stupeň minimálneho výkonu x 3,5.
Tieto vzorce sú dané len ako pomôcka. V prípade pochybností si pozrite technickú dokumentáciu k zariadeniu alebo sa obráťte na predajcu.